Intymny kontakt Bożego Syna jest w tej ikonie przedstawiony bardzo wyraźnie. Syn jest przytulony do Matki, niejako bawi się z Matką, ale można też to odczytywać jako poszukiwanie schronienia u tej, która wie o męce (trzeba pamiętać, że ikonografia przedstawia rzeczywistość Nieba a nie ziemską dlatego Maryja w tym wypadku już wie o męce Syna). Maryja otacza Dzieciątko swoją miłością i opieką macierzyńską.

 

Maryja zazwyczaj jest ubrana w purpurowy maforion (szal) okrywający głowę i tułów. Głowę ma okrytą błękitnym czepcem. Na szacie Maryi znajdują się trzy gwiazdy oznaczające Potrójne Dziewictwo. Dzieciątko jest ubrane w tunikę koloru brązu, żółci, kremu oznaczającego jego ziemską naturę i okryte purpurowym, czerwonym płaczem. Często cieniowanie szat Dzieciątka jest wykonane złotem dla podkreślenia Boskości, a także Bożej Chwały i obecności, gdyż w ikonografii złoto nie ma znaczenia koloru, ale właśnie oznacza Obecność Bożej Światłości. Głowę Dzieciątka otacza nimb krzyżowy. Ten rodzaj nimbu jest zarezerwowany w ikonografii tylko dla Chrystusa. Litery wpisane w krzyż to skrót Imienia Bożego z Księgi Wyjścia „Jestem który Jestem”.

 

Ikona opisana greckimi monogramami opisującym Chrystusa - IC XC i Matkę Bożą - MP OY

 

 

 

Inne przykłady Matki Bożej Umilenie wykonane w pracowni:

galeriaprac/mb/umilenie