Pierwowzór Ikony powstał w latach 80 XX wieku w Pracowni Sióstr Karmelitanek w Szczecinie. Jest ona owocem medytacji nad tekstami Biblii, pism o Maksymiliana Kolbego, który Maryję nazywał Obrazem Ducha Świętego i codziennej modlitwy, oddania jakim jest posługa Sióstr Karmelitanek z klasztoru pw. Miłości Miłosiernej

Sama ikona przepełniona jest prostotą. Oryginał napisany pigmentami zrobionymi z kamyków (siostra sama przygotowuje część pigmentów).

Maryja w niebieskiej szacie wyrażającej otoczenie Boską Obecnością trzyma i niejako przytula do serca symbol Ducha Świętego - gołębicę. W ikonie panuje pewna cisza zapraszająca do kontemplacji niesamowitych i niepojętych dla nas prawd, a jednocześnie bardzo prostych i oczywistych.

„Maryja jest pierwszym stworzeniem całkowicie ukształtowanym przez Ducha Uświęciciela (pneumatoforme – por. KK 56); jest pierwszą nosicielką Ducha (pneumatofora), której życie było ożywione i kierowane przez Boską Pneuma, do tego stopnia, że uważa się Ją za ikonę Ducha. Istotnie, według kontemplacyjnej tradycji Kościoła, Duch sprawił, że z serca Maryi popłynęło zbawcze fiat (por. Łk 1, 38) oraz wdzięczny kantyk Magnificat (Łk 1, 46-55); zasugerował pokornej Matce postawę kultyczną, która przemieniała ryt prawnego wykupu Dziecięcia (por. Łk 2, 22-24) w preludium ofiary zbawiającego Baranka; natchnął prośbę, którą Matka skierowała do Syna na korzyść gości weselnych w Kanie (por. J 2, 3), oraz zachętę skierowaną do sług, aby wykonali Jego polecenia (por. J 2, 5); Duch podtrzymywał Dziewicę w Jej niezmiernym bólu pod Krzyżem i poszerzył serce, aby przyjęło testament umierającego Syna, ustanawiający Ją Matką Jego uczniów (por. J 19,26); utrzymywał w Niej żywą wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa i uczynił z Niej Orantkę Wieczernika (por. Oz 1, 12-14) oraz wyjątkowego Świadka dzieciństwa Jezusa.”

Misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Wrocław 2004.

Inne ikony Pneumatofory wykonane w pracowni:

galeriaprac/mb/pneumatofora