W Bizancjum była już znana ikona Ciało Twe Świętym Pokarmem. Inaczej jednak przedstawiano Maryję.

 

Na Ikonie widzimy Matkę Bożą w postawie orantki, z modlitewnie wzniesionymi rękami. Chrystus zanurzony w kielichu i błogosławiący jest symbolem Eucharystii. Stół, ołtarzem.

 

Ikona ta słynie nie tylko jako symbol tajemnicy Eucharystii. Jest ona traktowana jako modlitewna pomoc dla ludzi uwikłanych w uzależnienie od alkoholu. Proszą oni o uleczenie z nałogu pijaństwa i otrzymują ukojenie w prawdziwym winie, czyli we Krwi, którą Chrystus przelał za życie świata i Nią obmywa.